Parkeren in Norg

BELANGRIJKE INFORMATIE

Evenementen zorgen voor verkeersdrukte, daarom hebben we hiervoor speciale parkeerzones ingericht. Wij informeren U hierover middels de plattegrondjes en tekst in dit bericht.Hanteer ten allen tijde alléén de route “P1 Centrum Norg” om te kunnen parkeren voor een evenement en géén andere bebording.

Zo houden we bovendien de bestaande parkeerplekken vrij voor winkelend publiek. De verkeersregelaars van de ‘Stichting Verkeersgroep Norg’ staan U daarnaast op diverse plaatsen bij om U te loodsen en/of vragen te beantwoorden.

Parkeren op andere plekken in het centrumgebied (stoepen, bermen, brinken, enz.) is NIET toegestaan!

Reacties zijn gesloten.